Krumeluren AB sedan 1983

cropped-logo_krumeluren3-e1455182132686.png
Box 19 • 265 02 Kvidinge
Tel. 0768–20 64 70
E-mail:
krumeluren2015@gmail.com
En liten krumelur
är kanske inte mycket att skriva hem om? Men många såväl stora som små före­tag finns i vårt kun­dreg­is­ter.

 

Var­för anlita Krumeluren AB?
• 30 års erfaren­het av tryck­sak­spro­duk­tion som t.ex. kundtid­ningar, fol­drar,    broschyrer och böcker
• Grafisk for­m­givn­ing och före­tagspro­fi­ler­ing
• Logo­type­design
• Copy­writ­ing och press­re­leaser
• Mångårig fotografisk verk­samhet
• Spe­cialis­er­ade på fotografer­ing av bl.a. sil­ver och glas
• Pro­duk­t­fo­tografer­ing
• Fotore­tusch och fotomon­tage
• Bild­spel
• Pow­er­Point­p­re­sen­ta­tioner
• Hem­si­dor

Det pris vi offer­erar står vi för!